NUNA

WYŻEŁ WĘGIERSKI

Opis Nuny

...

Ojciec

...

Matka

...